O nás

Súčasťou kultúrneho centra Diera do sveta je špecializované kníhkupectvo, ktorého výber je zameraný na nekomerčné tituly, angažovanú literatúru, nezávislých vydavateľov a na knihy s vysokou estetickou kvalitou. Jeho súčasťou je aj segment kvalitnej a súčasnej detskej literatúry, ktorá na slovensku v ponuke chýba.