Glosolália

Kvalita časopisu je strážená odborníkom a odborníčkou, ktorí sú zárukou toho, že časopis nebude prinášať témy feminizmu a rodových štúdií v skreslenej, zle interpretovanej či názorovo jednorozmernej podobe. Šéfredaktorom časopisu je literárny kritik, vedec a redaktor Derek Rebro, ktorý sa rodovým štúdiám venuje dlhodobo, zodpovednou redaktorkou je novinárka a filozofka Lenka Krištofová, ktorá sa okrem iného spoluautorsky a redakčne podieľala na vzniku prvej vysokoškolskej učebnice rodových štúdií (v roku 2011 ju vydalo Centrum rodových štúdií UK v Bratislave).

www.glosolalia.sk

Autor

Kolektív

Katalógové číslo: c625270676ee Kategória:

4.00

Popis

GlosoláliaKolektív

Žáner: Časopisy
Vydavateľstvo: Glosolália, o.z.

Časopis nie je určený iba pre úzku časť odbornej verejnosti, ktorá sa témami feminizmu a rodu zaoberá profesionálne. Svojím obsahom dáva jasne najavo, že môže zaujať aj tie a tých, ktoré a ktorí sa tejto problematike (zatiaľ) nevenujú. Obsahovou štruktúrou poukazuje na rozmanitosť feminizmov, pričom jednotiacou líniou všetkých príspevkov je rodová optika. Glosolália je jedinečná tým, že neprináša rodovú problematiku iba v odborných článkoch z rôznych vedných odborov. Feminizmy a rodový pohľad k nám prenikajú napríklad aj v rozhovoroch s významnými predstaviteľkami a predstaviteľmi kultúrneho a spoločenského života.

Ďalšie informácie

Vydavateľstvo

Glosolália, o.z.

Autor

Kolektív