Za hlasom revolúcie

Čo dnes znamená uvažovať o revolúcii? Môže byť revolúcia ešte odpoveďou na problémy súčasnej spoločnosti?

Autor

Dominika Dinušová

Katalógové číslo: 8a66f5ee9108 Kategórie: ,

9.50

Popis

Za hlasom revolúcieDominika Dinušová

Žáner: Náučná Literatúra
Vydavateľstvo: Veda

Perspektívy revolúcie vidí Dominika Dinušová v spoločensko-politickom myslení latinskoamerických autorov José Martího, José Carlosa Mariáteguiho a Héctora Pabla Agostiho, ktoré ponúkajú plodné zdroje uvažovania o tomto spôsobe spoločenskej zmeny. Latinská Amerika, ktorá sa dnes považuje za akési „sociálne laboratórium“, sa stala priestorom realizácie početných sociálnych zmien a presadzovania mnohých spoločenských inovácií. Kniha prináša reflexiu vývoja revolučného myslenia s ambíciou postihnúť ju nielen v historických kontextoch, ale i v súčasnom filozofickom diskurze. Oboznamuje čitateľa nielen s dosiaľ neznámym svetom tejto revolučnej filozofickej tradície, ale hľadá premostenia minulých odkazov s výzvami súčasnosti.

Ďalšie informácie

Vydavateľstvo

Veda

Autor

Dominika Dinušová